Välkommen till filmsida 3

 Försvaret och idrotten (ca 9 min)

(ur "Sollefteå och övre Ådalens historia", Sollefteå Museum produktion)

 Trängtrupperna 100 år.

1985 firades truppslagets hundraårsjubileum med bl.a. högvakt från T 3 iförda uniform m/ä. 

 

T 3 från förr

Intervju med Frans Artur Andersson och Björn Eklund inför T 3´s hundraårsfirande 1993