Kort om Hemsö fästning

  

Att Sveriges största anläggning för kustförsvaret placerades just på Hemsön var ingen slump. Vid tidigare krig hade trakterna härjats av ryssarna vid flera tillfällen. Ådalen var dessutom ett av världens största sågverksdistrikt och en av Europas största exporthamnar som måste skyddas till varje pris. Därför placerades Hemsö fästning på en ö i Ångermanälvens väldiga inlopp, nedsprängt 40 meter ner i urberget.

Hemsö fästning består av flera olika anläggningar under det gemensamma namnet Hemsö fästning. Däribland den gamla anläggningen som började byggas redan under första världskriget,  Stora batteriet i Storråberget, lätta batteriet Havstoudd,  de fem mätstationer varav Kläffson är den enda bevarade idag.

Den modernare anläggningen i Storråberget byggdes 1953-57 i kalla krigets skugga.  Det var en toppmodern anläggning som rymde 320 man, där de skulle kunna stanna i tre månader utan att behöva gå upp till ytan. Därför fanns där även sjukhusavdelning, sovsalar, kök, matsalar, självförsörjande elverk, eldledningscentral, verkstäder, värmepannor, duschar, vatten och luftreningsfilter etc.  Anläggningen skulle klara alla stridsmedel och även klara en atombomb av samma storlek som den som fälldes över Hiroshima. (16 kilotons kärnladdning)

1962 var man klar med utbyggnaden av fästningen med det lätta batteriet  Havstoudd. Det var ett av 30 fasta 7,5 cm KA batterier som fanns runt om i Sverige, en viktig del i det svenska kustförsvaret under kalla kriget.

Fästningen bemannades med värnpliktiga från KA 5 i Härnösand, där de fick en 5 månaders utbildning. Det unika med Hemsö fästning är att när de sista värnpliktiga ”muckade” 1989 lämnades hela fästningen kvar helt intakt.

Anläggningen var topphemlig och utländska medborgare hade inte ens rätt att besöka ön, ändå läckte information om fästningen ut till ryssarna via spionen Stig Bergling.

Läs ännu mer

http://hjak.se/2014/04/09/eld-ur-berget/

https://www.youtube.com/watch?v=mX6MDKKfQ2s

http://www.sfv.se/globalassets/kulturvarden/2011_03/berget-oppnar-sig-pa-hemso.pdf

http://glomdhistoria.se/project/hemso-fastning/