Vi testar nu att lägga ut ett antal nummer av tidningen Norrlandsträngaren.

Målet är att publicera alla nummer sedan 1958 samt Nipposten från 1942-1945.

Även T3-nytt och Tidskrift för Trängtrupperna kommer att läggas ut.

Scanning pågår.

Ca 2500 sidor av uppskattningsvis 5000 är klara som pdf-filer

Göte Bergerbrant och Bengt Ecka Ericson diskuterar bilder till tidningen, 2004.

Tidskrift för Trängtrupperna 1938-1944

Nipposten 1942-45

Norrlandsträngaren 1958-2000

Norrlandsträngaren 2000-2016