Kalendarie för 2019

 

Programmet kommer att uppdateras efterhand som nya programpunkter blir klara

T 3 KF arrangerar gemensamma aktiviteter i september och november

I 21 KF arrangerar gemensamma aktiviteter i oktober och december

Medlemmar i Enskilda Kassan inbjuds delta.