Trängträffar sedan 2008

 

Efter 1990-talets nedläggningar av regements var vi Kamratföreningarna aningen vilsna i hur kopplingar och kontakter skulle ske med vårt moderförband T 2.Vid en träff i Skövde möttes representanter de fem kamratföreningarna för att diskutera samverkan. Många frågor togs upp och resultatet blev bla att en gemensam tidning skulle ges ut under namnet Trängaren. Av olika skäl gick dock tidningen i graven efter ett antal år. Regelbundna möten mellan styrelserna har också hållits sedan dess under namnet Samordningsgruppen för Trängtruppernas kamratföreningar. En idé kom också upp att föreningarna skulle göra besök hos varandra.

Först ut var T2 i samband med Regementets dag 2008. Förevisningar, ceremonier men även mässmiddag och besök på Ryttmästarbostället hos kavallerimajoren Bernhard Englund stod på programmet.

2009 stod T1 som värd och vi besökte garnisonsmuseet, de numera ombyggda T1 området med bla den fantastiska Tomaskyrkan och naturligtvis middag på den gamla lägermässen på Malmen.

2010 var det så dags för T4 med besök på Hässleholms Museum med militaria, brandkår och en gigantisk modelljärnväg. Efter visning av regementsområdet besöktes Hovdala slott och middag på Göingehuset.

2011 var det vår tur och under tre dagar gjordes stadsvandringar, besök vid Döda fallet och Thailändska paviljongen. I Blå salen på anrika hotell Appelbergs hölls middag med underhållning samt därefter besök på museet med samkväm. Dagen efter gick resan till Gålsjö bruk.

Åren därefter har värdskapet för mötena, som oftast skett i början av september, roterat bland de fem föreningarna

Mer än tio år, har gett fantastiska möten och tänk så många platser som med stolthet visats upp.

Under åren i kronans tjänst kom vi alla till att besöka de andra Trängförbanden. Fantastiskt roligt att nu få komma tillbaka till dessa platser och se hur de har utvecklats och kanske även att få se dom med nya ögon.

Under åren finns det en skara trängare som jag tror varit med vid de flesta tillfällen, men skaran har ständigt utökats med nygamla bekanta. Jag är mycket nöjd och glad att vi kunnat skicka en T3-delegationen varje år.

Tack för alla fantastiska besök.

Hässleholm 6-7 september 2019

 

Musikpaviljongen Hässleholm vid förra sekelskiftet

T 4 kamratförening, inbjuder till Trängträff 6 -7 september 2019.

På programmet, som går från lunch till lunch, står besök vid järnvägsverkstäderna i Hässleholm, gemensam middag samt en guidning i Kristianstad.

Läs mer...

Anmälan sker till styrelsen senast 1 maj.

 

Linköping 2018

   

se fler bilder...

7 september sammanstrålade ett 60-tal trängare på Hotell Ekoxen för årets kamratföreningsträff. Det var många kära återseenden, och samtalen gick höga då mycket skulle avhandlas om vad som hänt sen vi träffades sist.

Samtliga fem föreningar var representerade i årets möte, det elfte sedan starten 2008 i Skövde. Efter lunchen i hotellets restaurang gick färden till Tekniska verken.

Linköpings kommun ligger i framkant vad det gäller högt ställda miljömål och satsar på att bli världens mest resurseffektiva region och koldioxidneutralt till 2025. En av de satsningarna som man ligger bakom är det kommunägda Tekniska verken i Gärstad.

Hushållen i kommunen sorterar sina matavfall i en grön plastpåse som slängs med de vanliga hushållssoporna. Avfallet körs till sortering och matas fram på tre olika linor in i anläggningen. Med hjälp av kameror sorteras de gröna påsarna ut och en mekanisk arm för bort påsarna från transportbandet. De körs därefter till en anläggning för att bli biogas till bilar och biogödsel till åkrar. Det övriga hushållsavfallet går till energiåtervinning och blir till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Många av de närliggande kommunerna betalar för att få skicka sina hushållssopor hit. Sopor importeras även från andra länder. Ett mycket intressant och spännande studiebesök.

***

Kvällen avslutades med middag på Livgrenadjärmässen. Sedvanligt sjöng varje kamratförening sin en egen snapsvisa. Från T3 ledde Kjell Åström oss i 3:an; ”Låtom oss sjunga till den svenska nubbens lov”.

Efter en fantastiskt trevlig middag underhölls vi till kaffet med skön pianomusik. Livgrenadjärmässen är ett utmärkt exempel på en levande mässmiljö som relativt orört finns kvar. Två officersföreningar äger föremålen och verksamheten drivs idag av ett ”civilt företag”.

*** 

Dag två fick vi en guidad bussrundtur genom garnisonsstaden Linköping. Här har man inte velat dölja sitt militära ursprung utan istället anammat alla militära anknytningar i gatunamn och platser för att påminna om sin militära historia. Vi hittar gatunamn som Bataljonsgatan, Regementsgatan, Infanterivägen och Furirgatan samt områden som Garnisonen och Malmen, för att bara nämna några exempel.

Bussturen fortsatte sedan till det nybyggda bostadsområdet Vallastaden.

Området är ett nytt sätt att bygga och bo på. Genom att bygga tätt skapas naturliga mötesplatser i form av torg, växthus och gemensamhetslokaler för varje kvarter som inspirerar till umgänge.

Tanken verkar bygga på den lilla mysiga 1800-tals staden, med hus och gränder tätt intill varandra. De olika idéerna har tagits fram genom workshops i samarbete med Linköpings universitet.

Området är inte byggt för biltrafik. Täta turer med kommunala färdmedel och en pool med elbilar för de boende ingår i hyran de första tre åren.

Gemenskap i vacker miljö för ett trivsamt boende.

Till området hör också en nyskapad gemensam koloniträdgård kallad Paradiset med gemensamhetsytor, dansbana, grillplatser och fruktträd i mängder.

Husen varierar från enfamiljshus till flerfamiljshus.

Linköpings kommun som är initiativtagaren har engagerat ett 40-tal olika byggherrar som varit med och byggt de olikformade husen. I stora kulvertar har el, fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopsug grävts ner.

Ett otroligt spännande och vackert området med livskvalitet har skapats.

Dagen och helgen avslutades med lunch på en av de lokala restaurangerna.

 

Ordförande för T 4 KF bjöd in till Trängträffen 2019 i Hässleholm.

 

Barbro Sjödahl, Kjell Åström