Erik Josephson (1864-1929)

 

Erik Josephson föddes den 7 mars 1864 i Stockholm. Han studerade vid tekniska högskolan och vid Konstakademien i Stockholm.År 1888 anställdes han som arkitekt utan lön i Överintendentsämbetet i Stockholm och drev även ett eget arkitektkontor. Sitt första arvoderade uppdrag rörande militärarkitektur fick han 1890 och 1920 blev han chef för Fortifikationsdepartementets ritbyrå. I privat regi ritade Josephson förnäma villor, bankpalats och monumentala kraftstationer.Ex Industribankens hus vid Munkbron, hotellet och restaurangen på Saltsjöbaden. Han har också lämnat ritningar till bla NK affärshus vid Stureplan och Mälarprovinsernas bank vid Skeppsbron i Stockholm. Därefter följde artilleri, kavalleri, infanteri, träng och ingenjörskaserner samt de militära etablissementen i Boden. Där finns ovanligt många prov på hans ambition att skapa samhörighet mellan de olika byggnadstyperna - från den fästningsliknande kommendantsbyggnaden ned till minsta bod.

Genom sin långa verksamhetsperiod och dubbla arbetsområden torde Josephson vara Sveriges genom tiderna mest produktive arkitekt. Han ägde stor teknisk skicklighet och bemästrade snabbt förelagda uppgifter och uppkomna svårigheter, vilket gjorde honom mycket eftersökt. Han har även gjort ritningar till möbler.

 

Etablisementet invigdes 1897 och omfattade 15 byggnader. Sedan dess har antalet byggnader tredubblats. Dock ej med Josephson som arkitekt.