Välkommen till en sida med T 3-filmer

  

I vårt arkiv finns en stor mängd filmer sparade.

Huvuddelen är än idag i VHS- eller DVD-format, men även 8 och 16 mm-filmer finns sparade. Vi jobbar löpande med att säkra materialet inför framtiden i form av digitala filer. 

Grundmaterialet kommer från regementets filmdetalj, museet eller inlämnat av privatpersoner till Sollefteå Museum.

Har du något material som du vill dela med dig av, hör av dig till Kamratföreningen.

Vi publicerar filmerna via YouTube

Filmtitlarna har delats upp på ett antal undersidor, allt för att underlätta ditt val.

Filmsida 1

7 december 1991 - Sollefteå demonstrerar för sina regementen

****

Filmsida 2 

Trängtruppernas 100-årsfirande 1985,

Försvaret och Idrotten,

Sollefteå från förr- Frans Artur Andersson

****
 
Filmsidan 3

Utbildningsåren 93/94,

Utbildningsåren 96/96,

Sista året med Sveriges bästa förband mf

****
 
Filmsida 4

Filmer från nedläggningen 2000; Personalfesten BEDA och ceremonin 30 juni

****