Välkommen till Norrlandsträngarna

Trängträff 2023 i Sollefteå 

2-4 juni

Sedan drygt 10 år träffas vi i de fem Trängkamratföreningarna en gång per år hos varann

2019 stod T 4 värd i Hässleholm, och året innan möttes vi i hos T 1 i Linköping

2020 är det så vår tur, men till följd av pandemin tvingades vi ställa in Trängträffen. Efter lång väntan är det nu dags våren 2023.

Läs mer om program, boende och resor ...

 

Välkomna till Sollefteå

 

Norrlands Trängkårs fana

Mer än 20 år sedan nedläggningen

I vår gemensamma minnesbank, Bilddatabasen, hittar vi bilder från år 2000 och nedläggningsceremonin den 30.e juni.

I länkar finns bilder och filmer

Dagen inleddes med kransnedläggning vid regementets grav och samling på vårt gamla regementsområde I fd. militärrestaurangen hölls tal och minnesgåvor i form av kristallkaraff och bokverk delades ut. Även gruppfotografering gjordes i Officersparken vid vårt gamla Kanslihuset.

I regementsparken på Önsta avtäcktes en minnessten tillsammans med I 21 och NB 21

En gemensam avslutningsceremoni hölls senare på kaserngården då de tre fanorna fördes vidare till sina nya platser. För T 3:s del till Östersund och nyuppsatta Norrlands Trängbataljon.

Norrlandsträngarnas personal skingrades och vissa flyttade över till bataljonen i Östersund medan andra valde Trängregementet i Skövde.

En avsevärd del valde dock att lämna försvaret och stanna kvar i Sollefteå.

Bilder från ceremonierna

JUST NU: 

Problem med startpunkterna i vissa filmfiler.

Filmen "När striden var över"

Film från personalfesten BEDA

 

 

 

Kamratföreningens årsmöte

2 mars 2023 kl 18.00

 Gåva till T3 KF från Öv Dag Nordenskölds

T 3 Kamratförening genomför Årsmöte 2023-03-02 kl 1800 i Militärrestaurangen Hågesta (ingång på västra långsidan, längst söderut).
Efter mötet äter vi ärtsoppa och pannkaka.
 
Anmäl ditt deltagande senast måndag 2023-02-27 till
Göran Nordström, 070-654 20 93 eller tvaguran@icloud.com

 

På uppdrag av styrelsen /Kalle Ö

Välkomna 

 

 

Medlemskap i  T 3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail

Artiklar och annat nytt i arkivet

Under fliken arkiv flyttar jag in texter/rapporter och bildserier som varit publicerade på startsidan. Vissa artiklar finns länkade direkt här under

Rapport från årsmötet 2020

Nytt regemente i Sollefteå?

Kontakt med övriga Trängkamratföreningar, I 21 mfl hittar du under Länkar

Studiecirkeln "T 3 på Remsle" tar en paus

Den 19 december hade vi sista mötet för studiecirkeln T 3 på Remsle. Den hade då pågått sedan hösten 2009 med avbrott 2013 och 2016. Det har varit väldigt roligt och för deltagarna – som jag hoppas – också intressant. De ville fortsätta men dels har källmaterialet om Remsle sinat ordentligt och dels måste jag få arbetsro att skriva den avslutande fjärde delen om ämnet. Den ska handla om affärsrörelser på Remsle.

Jan Molander, Studiecirkelledare 

Läs häfte 1-3 om Remsle