Välkommen till Norrlandsträngarna

Trängträff 2023 i Sollefteå 2 - 4 juni

 

Under helgen 2-4 juni genomfördes Trängträffen. Med deltagare från samtliga fem Trängföreningar ett 70-tal deltagare i fredagens middag och drygt 50 under lördagen besök på High Coast Whisky och båtfärd med M/S Ådalen III. 

     

Efter midsommar kommer nästa nummer av Norrlandsträngaren med Trängträffen som tema med reportager och bilder.

Träffen avslutades med att T 2 Kamratförening inbjöd till nästkommande träff i Skövde första helgen i juni 2024 (31 maj -- 2 juni).

   

    

Artiklar och annat nytt i arkivet

Under fliken arkiv flyttar jag in texter/rapporter och bildserier som varit publicerade på startsidan. Vissa artiklar finns länkade direkt här under

Kontakt med övriga Trängkamratföreningar, I 21 mfl hittar du under länkar

Under ledning av Jan Molander pågick studiecirkeln T 3 på Remsle åren 2009 - 2020. Den resulterade i fyra skrifter om livet på Remsle med bla byggnationer och näring i anslutning till förbandet.

Hantverkare och köpmän på Remsle 1865—2017

Häfte 1-3 hittar du här

Norrlands Trängkårs fana

Mer än 20 år sedan nedläggningen

I vår gemensamma minnesbank, Bilddatabasen, hittar vi bilder från år 2000 och nedläggningsceremonin den 30.e juni.

I länkar finns bilder och filmer

Dagen inleddes med kransnedläggning vid regementets grav och samling på vårt gamla regementsområde I fd. militärrestaurangen hölls tal och minnesgåvor i form av kristallkaraff och bokverk delades ut. Även gruppfotografering gjordes i Officersparken vid vårt gamla Kanslihuset.

I regementsparken på Önsta avtäcktes en minnessten tillsammans med I 21 och NB 21

En gemensam avslutningsceremoni hölls senare på kaserngården då de tre fanorna fördes vidare till sina nya platser. För T 3:s del till Östersund och nyuppsatta Norrlands Trängbataljon.

Norrlandsträngarnas personal skingrades och vissa flyttade över till bataljonen i Östersund medan andra valde Trängregementet i Skövde.

En avsevärd del valde dock att lämna försvaret och stanna kvar i Sollefteå.

Bilder från ceremonierna

JUST NU: 

Problem med startpunkterna i vissa filmfiler.

Filmen "När striden var över"

Film från personalfesten BEDA

 

 

 

Medlemskap i  T 3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail